آشنایی با ما

آشنایی با ما

باشگاه سواد رسانه ای مجموعه ای مردم نهاد است متشکل از مجموعه ها و اساتید فعال در حوزه سواد رسانه ای. هسته اولیه این مجموعه در سال ۱۳۹۵  با هدف گسترش سواد رسانه ای در کشور و به منظور ارتقای سطح دانش و مهارت افراد جامعه در تعامل با رسانه ها شکل گرفت.

برگزاری دوره های تربیت مدرس کتاب تفکر و سواد رسانه ای و تولید محصولات کمک آموزشی این کتاب از اولین اقدامات این باشگاه به شمار می رود. با گذشت زمان و اضافه شدن اساتید و چهره های مطرح حوزه سواد رسانه ای و قرار گرفتن دیگر مجموعه های فعال این حوزه در کنار یکدیگر فعالیت های باشگاه گسترش یافت و اقدام به تولید برنامه ی تلویزیونی و برگزاری المپیاد دانش آموزی در سطح داخلی و بین المللی نمود.

باشگاه مدرسان سواد رسانه ای و شبکه دانش آموزان علاقه مند به سواد رسانه ای نیز از دیگر بخش های این باشگاه هستند که با هدف کمک به ارتقای جایگاه سواد رسانه ای در نظام آموزشی کشور شکل گرفته اند.

 

 

IMLC Copyright© 2017. design by Arad Studio All right reserved.