همایش بین‌المللی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

آخرین مطالبهمایش بین‌المللی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

به گزارش باشگاه سواد رسانه‌ای، دومین همایش...

به گزارش باشگاه سواد رسانه‌ای، دومین همایش بین‌المللی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده با حمایت باشگاه سواد رسانه‌ای برگزار می‌گردد.

دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده به عنوان نهاد بنیادین اجتماعی با هدف تبیین نقش و جایگاه مهم خانواده در عصر اطلاعات و جامعه شبکه ای با تاکید بر رویکردهای آموزشی، شناختی و تربیتی در دو بخش علمی – پژوهشی و تجربی – کاربردی برگزار می شود.
زمان: شنبه تا دوشنبه، ۱۲ تا ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ همزمان با روز فرهنگ عمومی
رئیس همایش: دکتر سید مرتضی موسویان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی
نایب رئیس همایش: دکتر حمید ضیایی پرور، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و مطالعات رسانه ها
دبیر شورای سیاستگذاری همایش: دکتر حسن خجسته، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما
رئیس هیئت علمی همایش: پرفسور حسن بشیر، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
دبیر علمی همایش: دکتر بهاره نصیری، استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی
سخنگوی همایش: دکتر امید علی مسعودی، عضو هیئت علمی دانشگاه سوره
دبیر کل همایش: محمد صادق افراسیابی
دبیر شورای فرهنگی و اطلاع رسانی همایش: سمانه ناظریان
دبیر شورای برنامه ریزی و تنظیم فرآیندها: سید تقی کمالی
ساختار نگارش مقالات و بیان ایده ها و گزارش ها
الف: بخش علمی – پژوهشی (ارائه نتایج مطالعات، تحقیقات و بررسی ها):
 در مرحله اول، چکیده مقالات متناسب با محورهای معرفی شده در ۲۵۰ تا ۳۵۰ کلمه به دبیرخانه همایش ارسال شده و در صورت تأیید کمیته علمی، مقاله اصلی در قالب علمی – پژوهشی در ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ کلمه نگاشته میشود.
ب: تجربی – کاربردی (گزارش ایده ها، دستاوردها و تجارب):
در مرحله اول چکیده گزارش ایده ها، دستاوردها و تجارب مشارکت کنندگان در ۱۵۰ تا ۲۵۰ کلمه به دبیرخانه همایش ارسال شده و در صورت تأیید کمیته علمی، گزارش ایده ها، دستاوردها و تجارب در قالب مقاله علمی تخصصی در ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کلمه نگاشته می شود.
معرفی و انتشار آثار برتر و برگزیده:
– مقالات برتر ضمن ارائه در پانل های تخصصی، متناسب با کیفیت و امتیاز ارزیابی و نوع آن در نشریات علمی – پژوهشی و علمی – ترویجی منتشر خواهد شد.
– گزارش ایده ها، دستاوردها و تجارب برتر علاوه بر پوستر، در کارگاه های تخصصی همایش ارائه شده و به فراخور موضوع به نهادها و سازمان های سیاستگذار و حامی معرفی شده و در نشریات علمی – تخصصی معرفی خواهد شد.
– تمامی مقالات و گزارش های علمی برگزیده در دو بخش مجزا در کتاب مقالات و گزارش های علمی همایش درج می شود.
جایزه مقالات، ایده ها و گزارش های برتر:
•    متناسب با جایگاه احراز شده در همایش به برگزیدگان تندیس همایش، لوح تقدیر و جایزه نقدی اهداء خواهد شد.
•    نویسندگان مقالات برگزیده به عضویت فعال انجمن سواد رسانه ای ایران درخواهند آمد.
•    نویسندگان مقالات برگزیده به عضویت انجمن علمی مدیریت دانش ایران درخواهند آمد.
مهلت ارسال آثار:
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات:  ۳۱ مردادماه ۱۳۹۷ هجری شمسی
آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ هجری شمسی
اهداف:
•    ارتقای سطح بینش، ادراک و آگاهی خانواده ها، والدین، مربیان و فرزندان در بهره برداری هوشمندانه، صحیح و مؤثر از رسانه ها و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی؛
•    بسترسازی، ایجاد و ارتقای محیط رسانه ای سالم، مفید و ایمن برای اطمینان بخشی و اعتماد افزایی کاربران به خصوص خانواده ها و متصدیان تعلیم و تربیت به زیست بوم رسانه ای کشور؛
•    توانمندسازی اقشار مختلف جامعه به خصوص خانواده ها از طریق معرفی فرصت ها و تهدیدهای رسانه های جمعی، رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای و گسترش شناخت، چگونگی دسترسی و کاربرد هدفمند و مدیریت مصرف رسانه ها و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی؛
•    توسعه و بهبود سطح مطالعات و کاربست سیاستگذاری برای تصمیم سازی های مقتضی در عرصه سواد رسانه ای و اطلاعاتی در ارکان حاکمیتی، سیاستگذاران، قانونگذاران و مجریان اعم از دستگاه های اجرایی، نظارتی، تقنینی، امنیتی، انتظامی و قضائی؛
•    ارائه راهکارهای علمی و عملیاتی بومی برای افزایش مهارت های عمومی در زمینه استفاده از رسانه های جمعی، رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای
موضوعات و محورها
بخش اول) علمی – پژوهشی
الف: توانمندسازی
–    نقش خانواده در توانمندسازی استفاده از فضای مجازی؛
–    رژیم مصرف رسانه ای و توانایی هدفمندسازی استفاده از اطلاعات در خانواده؛
–    رویکردهای تربیتی به سواد رسانه ای و اطلاعاتی در فضای مجازی؛
–    نقش خانواده در سرگرم آموزی (Edutainment) و سواد بازی های رایانه ای؛
–    مسئولیت اجتماعی والدین در نهادینه سازی سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛
–    ضرورت توجه خانواده بر بهره مندی از فضای مجازی سالم، مفید و ایمن بر اساس استانداردهای شامد؛
–    ضرورت توجه خانواده بر مدیریت مصرف بازی های رایانه ای بر اساس رتبه بندی بازی های رایانه ای (اسرا)
ب: سبک زندگی
–    سواد رسانه ای و تفکر انتقادی در سبک زندگی؛
–    سواد رسانه ای، فضای مجازی و شکاف نسلی؛
–    والدین و انتشار تصاویر خانوادگی در شبکه های اجتماعی، تبعات و تدوین معیارها؛
–    سواد رسانه ای و اطلاعاتی خانواده و تأثیر آن بر مدیریت مصرف رسانه ای فرزندان؛
–    سواد رسانه ای و اطلاعاتی در مواجهه با بدافزارها؛
پ: آموزش
–    بررسی شیوه های آموزش ممنوعیت های تولید و انتشار محتوای دیجیتال در فضای مجازی؛
–    آموزش مهارت های سواد رسانه ای و اطلاعاتی در خانواده؛
–    نقد و بررسی کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم متوسطه؛
–    نقش نظام آموزش رسمی کشور در زمینه ترویج و ارتقای سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛
–    مطالعات سیاستگذاری در زمینه آموزش سواد رسانه ای و اطلاعاتی برای خانواده؛
–    راهکارهای ایفای نقش اولیا و مربیان در استفاده بهینه از فضای مجازی؛
–    تربیت رسانه ای و تربیت آنلاین در خانه و مدرسه؛
–    مطالعات تطبیقی و مرور تجارب موفق کشورهای مختلف دنیا در خصوص آموزش سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛
–    بررسی اسناد بین المللی درحوزه آموزش سواد رسانه ای و اطلاعاتی
ت: دین و اخلاق
–    مفهوم سازی و تبیین سواد رسانه ای و اطلاعاتی بومی؛
–    بررسی آموزه های دینی در حوزه ترویج و ارتقای سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛
–    ضرورت توجه به اخلاق حرفه ای و سیاستگذاری ها و  تصمیم سازی های سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛
–    زیست اخلاقی و سواد رسانه ای و اطلاعاتی در فضای مجازی؛
–    سواد رسانه ای و اطلاعاتی، تربیت اخلاقی و آموزش های شهروندی؛
بخش دوم) تجربی – کاربردی
–    تجربه نگاری های حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی بر اساس موضوعات و محورهای بخش علمی – پژوهشی؛
–    تولیدات رسانه ای (مستند، فیلم کوتاه، انیمیشن، بازی های رایانه ای و …) در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛
–    تولیدات هنری (پوستر، اینفوگرافی و …) در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی
برنامه های جانبی همایش
طی روزهای برگزاری همایش با مشارکت سازمان ها و مراکز دولتی و غیردولتی برنامه های علمی، آموزشی و ترویجی متعددی اعم از موارد زیر برگزار خواهد شد:
–    کارگاه های آموزشی
–    نشست های تجربه نگاری
–    میزگردهای علمی
–    نمایشگاه دستاوردهای حرفه ای
بنابر فراخور موضوع و نهادهای مشارکت کننده اطلاعات تکمیلی بر روی وب سایت همایش درج می شود.
اولویت های مورد تأکید برای ارائه مقاله و گزارش های کاربردی
•    رسانه های دیجیتال: رسانه های بر خط، شبکه های اجتماعی، شبکه های پیام رسان، تلفن و رسانه های همراه و هوشمند، چند رسانه ای ها و نرم افزارهای دیجیتال، انیمیشن و محتوای چند رسانه ای؛
•    بازی های رایانه ای:  بازی های رایانه ای و کنسولی، بازی های تلفن همراه، بازی های بر خط، بازی های جدی؛
•    رسانه های جمعی: مطبوعات، خبرگزاری ها، نشریات الکترونیک، سینما، رادیو و شبکه های ملی و ماهواره ای تلویزیونی
نحوه ارسال آثار
علاقه مندان جهت ارسال آثار می توانند مقالات و گزارش های خود را از طریق پورتال همایش به نشانی MLiteracy.saramad.ir بارگذاری نموده و جهت کسب اطلاعات بیشتر نیز به پورتال مذکور مراجعه نمایند.

نظرات

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

IMLC Copyright© 2017. design by Arad Studio All right reserved.