انتخاب هوشمند

در دنیای رسانه‌های نوین

المپیاد سواد رسانه ای

مرحله اول برگزار شد!

المپیاد سواد رسانه ای​

المپیاد سواد رسانه‌ای از سال 1396، فعالیتش را آغاز کرده و تاکنون 5 دوره برگزار شده است. در این 5 دوره، حدود 5هزار نفر از 31 استان کشور شرکت کرده‌اند. این المپیاد مسئله‌محور کوشیده، مثل رسانه‌ها، خود را به‌روز نگه دارد و رویدادهای روز را سوژه‌ای برای تحلیل قرار دهد. المپیاد سواد رسانه‌ای در سه مرحله برگزار می‌شود: مرحله اول، به‌صورت تستی و برخط و با محوریت کتاب درسی «تفکر و سواد رسانه‌ای»، مرحله دوم به‌صورت تشریحی و مرحله سوم در قالب اردویی یک‌هفته‌ای. همه تلاش ما این است تا تجربه‌ای دوست‌داشتنی را برای شما در المپیاد بر جا بگذاریم.

تا شروع ششمین دوره المپیاد سواد رسانه ای:​

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
ششمین دوره المپیاد سواد رسانه ای شروع شد!
برگزیدگان

دوره پنجم

دوره چهارم

دوره سوم

دوره دوم

جزوات آموزشی

به زودی...